De belangrijkste voorwaarden die wij stellen?

De belangrijkste voorwaarden die wij stellen?

  • Je bent bereid tot het sluiten van een contract waarmee de opvang wordt geregeld.
  • Je gaat akkoord met de verplichting een bij de gemeente aan te vragen Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen aan Gastouderbureau Kinderzaken.
  • Je bent bereid mee te werken aan het periodieke (minimaal 2 tot 4 maal per jaar) contact met onze organisatie. Dat bestaat uit een kennismakingsgesprek of voortgangsgesprek en een risico-inventarisatie in de woning waar de kinderen worden opgevangen, maar ook periodieke begeleidingsgesprekken.
  • Je geeft je inkomsten op bij de Belastingdienst.
  • Je hebt een opleiding MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn gevolgd of een diploma volgens de Wet Kinderopvang die opgenomen is in de Diplomalijst van het Ministerie van Sociale Zaken of je bent bereid een opleiding MBO 2 Helpende Welzijn te volgen via een verkorte route naar gastouder.
  • Je bent bereid je aan te sluiten bij onze organisatie en kennis te nemen van ons pedagogisch beleid, onze klachtenprocedure en onze ouderparticipatie.