Kinderzaken begeleidt je bij

Kinderzaken begeleidt je bij

Bemiddeling

 • Actieve bemiddeling voor gastouderopvang.
 • Bemiddeling tussen ouders en gastouders bij conflicten Minimaal 2-4 begeleidingsgesprekken en huisbezoeken per gastouder per jaar.
 • Voorbeeldvragen voor ouders aan de gastouder en omgekeerd.
 

Begeleiding

 • Terugkoppeling naar de ouders van de periodieke evaluatie met de gastouder.
 • Terugkoppeling naar de gastouder van de periodieke evaluatiegesprekken met de ouder.
 

Veiligheid

 • Een jaarlijkse risico inventarisatie veiligheid bij de gastouder.
 • De verplichting voor gastouders om periodiek een cursus EHBO te volgen.
 

Gezondheid

 • Een jaarlijkse risico inventarisatie gezondheid bij de gastouder.
 • Informatie over gezondheidsrisico’s.
 

Pedagogiek

 • E-learning voor de gastouder.
 • Observatielijsten en handleiding om de ontwikkeling van de gastkinderen te volgen.
 • Informatie en ideeën over spelmaterialen en activiteiten.
 • Thema bijeenkomsten over diverse onderwerpen.
 

Administratie

 • Verzorging van uw gehele gastouderadministratie.
 • Een jaaropgave voor jouw belastingaangifte.
 • Informatie over belastingzaken.
 

Algemeen

 • Ouderinspraak via onze oudercommissie.
 • Een klachtenreglement en klachtencommissie.
 • Regelmatig een informatieve nieuwsbrief.