Vraag en antwoord

Op deze pagina vindt je een overzicht van veel gestelde vragen.

Ik zou graag gastouder willen worden. Wat moet ik doen?

Ben je iemand met passie voor kinderen, heb je de nodige ervaring, ben je goed in het begeleiden van kinderen en biedt je ze de juiste handvatten om zich te kunnen ontwikkelen en ben je in staat om met hun ouders een goede band op te bouwen…. Dan zoeken wij jou!

Natuurlijk moet je wel aan kwaliteitseisen voldoen. Die eisen staan vastgesteld in de Wet Kinderopvang. Ben je in het bezit van:

  • een geldig diploma. Hier kun je de lijst van diploma’s bekijken.
  • een certificaat EHBO aan Kinderen uitgegeven door het Oranje- of Rode Kruis of de NIKTA
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag van jou en eventuele inwonende volwassen huisgenoten
  • een geldig legitimatiebewijs  

Natuurlijk hebben wij als gastouderbureau onze selectiecriteria opgesteld. Lees die gerust even door en om snel en eenvoudig te zien of je de juiste gastoudereigenschappen bezit hebben wij een handige Gastouder Checklist voor je klaargezet.

Heb je alle wettelijke documenten bij elkaar en vind jij dat je bij ons past neem dan vooral even contact met ons op en dan gaan wij samen met jou aan de slag.

We maken kennis en kijken naar je motivatie, ervaring en of je een veilige en hygiënische opvangomgeving kunt bieden. De opvanglocatie moet in ieder geval een aparte slaapruimte hebben om jouw gastkindjes te kunnen laten slapen, rookvrij zijn en op iedere verdieping moet een werkende rookmelder hangen.

Hoeveel kinderen mag ik tegelijkertijd opvangen?

Je mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief je eigen kinderen tot 10 jaar. Je hoeft je eigen kinderen alleen mee te tellen op het moment dat zij aanwezig zijn tijdens de opvang.

Vang je kinderen op die jonger zijn dan 4 jaar dan mag je maximaal 5 kinderen opvang, waarvan maximaal 4 kinderen 0 en 1 jaar oud zijn en maximaal 2 kinderen 0 jaar oud zijn. Spelende vriendjes van je eigen kinderen tellen altijd mee in de telling.

Hoeveel verdien ik als gastouder?

Gastouderopvang is opvang op maat. Dat betekent dat er wordt gerekend met uurprijzen. In tegenstelling tot veel andere gastouderbureaus hanteert Gastouderbureau Kinderzaken en Haaglanden geen vast uurtarief voor gastouders. Voordat je als gastouder begint gaan wij in overleg met jou om jouw uurprijs door te spreken. Je kunt dus zelf je uurtarief bepalen! Houd wel in het oog dat de belastingdienst ouders een vergoeding per uur uitkeert voor de kinderopvang die zij bij jou afnemen. Marktprijzen liggen tussen € 4,50 en € 6,00 bruto per uur per opgevangen kind.

Ben je gastouder aan huis bij de ouder dan wordt er vaak met een uurprijs gewerkt ongeacht het aantal kinderen. Die uurprijzen liggen vaak tussen € 11,00 en € 13,00 voor alle kinderen samen. Afspraken leggen wij vast in de ‘huisregel van de gastouder’. Gastouders bij ouders thuis hebben te maken met de ‘Dienstverlening aan Huisregeling’. Je werkt dan maximaal 3 dagen per week bij de ouder in huis.

Ben ik in dienst van een gastouderbureau of word ik als zelfstandige gezien?

Een gastouder is niet in dienst van een gastouderbureau. Voor de Belastingdienst ben je een ‘zelfstandige’. Je geeft je inkomsten jaarlijks op aan de Belastingdienst en je draagt loonheffing af. Wanneer je meerdere kinderen opvangt en daardoor meer uren werkt en meer opdrachtgevers hebt kun je je ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig ondernemer. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen: je moet bijvoorbeeld 1225 uur per jaar werken, je moet minimaal drie opdrachtgevers hebben en je voert een eigen boekhouding. Voor meer informatie kijk je op www.belastingdienst.nl en kies voor ‘onderneming starten’

Wat is een achterwacht en wanneer maak ik daar gebruik van?

Omdat je alleen werkt is het belangrijk dat je in calamiteiten en noodsituaties iemand kunt inschakelen die binnen 15 minuten bij jou op de opvang aanwezig is. Een achterwacht kan een vriendin, buurvrouw, familielid, partner zijn en hoeft niet per definitie geregistreerd te staan in het LRKP. Een achterwacht moet je hebben wanneer je 4 of meer kinderen opvangt.

Waarom vinden er huisbezoeken plaats en hoe vaak vindt dit plaats?

Als je eenmaal als gastouder aan de slag bent controleert Gastouderbureau Kinderzaken en Haaglanden minstens twee keer per jaar samen met jou als gastouder de woning op eventuele veiligheids- en gezondheidsrisico’s om de gastouderopvang te waarborgen. Uiteraard wordt de controle van hygiëne en veiligheid volgens de gestelde normen van de overheid uitgevoerd maar ook wordt gecontroleerd of jij het pedagogische beleid van ons toepast. Jij en ouders van wie kind(eren) via ons gastouderbureau in jouw gastouderopvang worden opgevangen worden op de hoogte gehouden en ontvangen een evaluatieverslag van ons huisbezoek.

Kan een andere gastouder mijn gastkindjes opvangen wanneer ik ziek of op vakantie ben?

Wanneer je ziek bent of op vakantie gaat dan kunnen ouders een vervanging nodig hebben. Vaak worden opa en oma of vrienden ingeschakeld, maar ook proberen wij de ouders te helpen met een vervangende gastouder. We kunnen dan kijken naar een gastouder die nog een plekje vrij heeft op de opvangdag die noodzakelijk is. Ook jij kan in zo’n geval de vervangende gastouder zijn. Zo helpen we elkaar.

Wat is een verklaring omtrent het gedrag precies en voor wie is dit nodig?

Voor jouw registratie als gastouder bij Gastouder Bureau Kinderzaken, maar ook voor de bij jou volwassen inwonende huisgenoten, is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de gastouder en eventuele huisgenoten geen bezwaar oplevert bij het opvangen van kinderen. Een VOG wordt aangevraagd in de woonplaats waar de gastouder woonachtig is en wordt verstrekt door het Ministerie van Justitie. Het aanvraagformulier hiervoor krijg je van het gastouderbureau. De kosten bedragen € 43,00 en zijn voor eigen rekening. Sinds 1 juli 2013 is de continu screening van kracht. Dit betekent dat gastouders als ook hun volwassen huisgenoten continu op strafbare feiten gescreend worden.

Betaal ik kosten wanneer ik word aangemeld bij het landelijk register kinderopvang (LRK)?

Sommige gemeentes brengen leges in rekening voor de inspectie en uitvoering van de inschrijving van jou als gastouder op een opvanglocatie. Per gemeente kunnen deze kosten verschillen. Ben je al gastouder en zou je van een oude locatie naar een nieuwe locatie verhuizen dan brengen gemeentes helaas ook dan weer leges in rekening. Klik hier voor een zo actueel mogelijk legesoverzicht per gemeente.  

Kan ik als gastouder bij de belastingaangifte nog bepaalde kosten aftrekken?

Wanneer er je daadwerkelijke kosten maakt voor de inrichting van jouw opvanglocatie, de billendoekjes, luiers, etc. dan loont het de moeite om daarover advies in te winnen. Per jaar mag je in ieder geval tot € 500,00 per kind aan opvangkosten voor eten, drinken, verzorging, internet, etc. aftrekken.

Hoe zit het met de verzekeringen?

Aan de opvang van kinderen zijn inderdaad risico's verbonden. Daarom moet jij een AVP verzekering hebben en heeft Gastouderbureau Kinderzaken en Haaglanden daarnaast een verzekering voor haar ingeschreven gastouders die betrekking heeft op kinderopvang. Ook de ouders moeten in het bezit moeten zijn van een AVP.