Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Wilt u weten op hoeveel kinderopvangtoeslag u ongeveer kunt rekenen bij gastouderopvang? De kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw verzamelinkomen en bedraagt een percentage van maximaal €5,91 in 2018 en € 6,15 in 2019 per kind per opvanguur. Dit percentage is afhankelijk van uw inkomen en is lager voor het kind met de meeste opvanguren per maand dan voor de daaropvolgende kinderen.

U kunt een proefberekening maken op www.toeslagen.nl

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag:

  • De ouders moeten geld verdienen met werken: onderneming, arbeid of bijverdiensten. In sommige gevallen is het ook voldoende als een ouder een opleiding voor beroep volgt.
  • Er moet een opvangvergoeding betaald worden aan de gastouder.
  • De gastouder moet zich laten registreren bij een geregistreerd gastouderbureau.
  • De gastouder doet aangifte van zijn inkomsten uit opvangvergoeding bij de Belastingdienst.
  • Gastouders moeten voldoen aan strenge minimum opleidingseisen en geregistreerd zijn.
  • Alle betalingen van ouders aan gastouders verlopen via het gastouderbureau.

Vanaf 2012 wordt de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de minste uren heeft gewerkt. Bij dagopvang voor niet schoolgaande kinderen heeft u recht op toeslag voor 140% van de uren van de minstwerkende partner. Voor buitenschoolse opvang is dit 70%.

Wilt u uw kind inschrijven voor gastouderopvang, klik dan hier. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op of stel uw vraag via ons contactformulier. Of kijk voor vragen en antwoorden over Kinderopvangtoeslag op onze FAQ’s.