Vraag en antwoord Kinderopvangtoeslag

In de FAQ’s vindt u de meest gestelde vragen over Kinderopvangtoeslag. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar op 088 - 0022000 of 06 - 28811509. Ook kunt u een vraag stellen via ons Contactformulier

Hoe vraag ik de kinderopvangtoeslag aan en kan ik die ook wijzigen?

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl U logt in met uw DigiDcode en vult de gevraagde informatie in. U heeft hiervoor uw DigiD code nodig. Houd uw BSN van u, uw partner en kind(eren) bij de hand. De Belastingdienst zal u ook vragen om het registratienummer in het Landelijk Register Kinderopvang nodig van uw gastouder vragen. Het gastouderbureau stuurt u daarover alle gegevens.

Wijzigen van de Kinderopvangtoeslag kan altijd. Er kunnen bijvoorbeeld opvanguren wijzigen, of een uurtarief van de gastouder, een uurprijs gaat omhoog of omlaag of vindt er een wijziging plaats in het Landelijk Registernummer van de gastouder. De Belastingdienst wil dit graag tijdig van u weten.

Wij staan u graag met raad en daad bij wanneer u ergens niet uitkomt. Belt u dan met 088 – 0022000.

Welke voorwaarden worden gesteld aan ouders om kinderopvangtoeslag te ontvangen?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De ouders moeten geld verdienen met werken: onderneming, arbeid of bijverdiensten. In sommige gevallen is het ook voldoende als een ouder een opleiding voor beroep volgt.
  • Gastouders moeten aan strenge minimum opleidingseisen voldoen en zich laten registreren bij een erkend gastouderbureau.
  • Gastouders moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang.
  • Er moet een opvangvergoeding betaald worden door ouder aan gastouder.
  • Alle betalingen van ouders aan gastouders lopen via het gastouderbureau.
  • De gastouder doet aangifte van zijn/haar inkomsten uit de opvangvergoeding die hij/zij ontvangt bij de Belastingdienst.

Hoe bereken ik het belastbaar bruto inkomen?

Het toetsingsinkomen is het jaarinkomen waarover u (en uw eventuele partner) belasting en premies betaalt. Dus na aftrek van aftrekposten zoals bijvoorbeeld de hypotheekrente of andere aftrekposten. U kunt een schatting maken door uit te gaan van het verzamelinkomen van het vorige jaar en daarop, voor zover bekend, eventuele correcties op het inkomen voor het jaar waarin u opvang vraagt toepassen. De website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl geeft u verdere informatie op uw vragen. Wanneer u uw (gezamenlijk) inkomen te laag inschat, dan kan dit leiden tot teveel kinderopvangtoeslag, die dan uiteraard moet worden terugbetaald.

Hoe zit het met mijn speciale financiële situatie?

Op de website van de Belastingdienst vindt u op veel van uw vragen een antwoord. Maar mocht u ons toch liever even bellen of een email willen sturen, wij helpen u graag!

Ik ben alleenstaand. Ontvang ik dan ook kinderopvangtoeslag?

Als alleenstaande ouder komt u, indien u aan de overige vereisten voldoet, in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag wordt bepaald op basis van uw jaarinkomen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de Belastingdienst.

Mijn partner werkt parttime. Kan ik dan gewoon gebruik maken van de regeling kinderopvangtoeslag?

Wanneer uw partner parttime werkt, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij dagopvang voor niet schoolgaande kinderen heeft u recht op toeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. En voor buitenschoolse opvang is dat 70%.

Tot welke leeftijd van mijn kind heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag geldt voor kinderen die nog niet zijn begonnen aan het voortgezet onderwijs (dus meestal voor kinderen tot 13 jaar).

Wordt de kinderopvangtoeslag maandelijks of jaarlijks uitgekeerd?

Na een akkoord keert de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag maandelijks vooraf uit, als een voorschot op de uiteindelijke kinderopvangtoeslag. Voorbeeld: u ontvangt in de maand april de kinderopvangtoeslag voor de maand mei. De kinderopvangtoeslag ontvangt u op de 1ste werkdag na de 19de van elke maand.

Krijg ik ook kinderopvangtoeslag wanneer ik niet het hele jaar werk of werkeloos word?

Wanneer u stopt met werken of u wordt werkeloos dan heeft u vanaf 1 januari 2018 nog 3 maanden recht op Kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kunt u hierover meer lezen.

Zijn de kosten van kinderopvang voor mijn tweede kind gelijk?

De daadwerkelijke kosten voor kinderopvang zijn voor elk kind hetzelfde. Wel is de tegemoetkoming in de kosten door de Belastingdienst voor een tweede of volgend kind aanzienlijk hoger dan die voor het eerste kind. Zo blijft kinderopvang ook voor tweede en volgende kinderen betaalbaar. BELASTINGTABEL LINKEN AAN WEBSITE Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag als u vragen heeft over de kosten van kinderopvang en de tegemoetkoming.

Krijgt iedereen evenveel kinderopvangtoeslag?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt is afhankelijk van het gezamenlijke bruto belastbaar inkomen (verzamelinkomen) van de ouders en van het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Hoe lager het inkomen, hoe meer de overheid bijbetaalt. Ook is de Kinderopvangtoeslag vanaf het tweede kind hoger.

Ontvang ik ook kinderopvangtoeslag als ik naast opvang bij een gastouder ook een aantal uren opvang heb bij een kinderdagverblijf?

De kinderopvangtoeslag heeft geen nadelige gevolgen voor de kinderopvangtoeslag die u ontvangt voor de opvanguren van het kinderdagverblijf, tenzij het aantal opvanguren van de crèche en gastouder totaal meer is dan het maximaal aantal opvanguren per maand van 230. Tot 230 uren per maand wordt het aantal opvanguren van het kinderdagverblijf vermeerderd met het aantal opvanguren door de gastouder. De kinderopvangtoeslag wordt hiermee dus hoger. Bij dagopvang voor niet schoolgaande kinderen heeft u recht op toeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. En voor buitenschoolse opvang is dat 70%.

Als ik zwangerschapsverlof heb of ik neem ouderschapsverlof op heb ik dan ook recht op kinderopvangtoeslag?

Ja dat heeft u. Tijdens het zwangerschaps- en ouderschapsverlof heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Bij werknemers is het aantal gewerkte uren gelijk aan de (overeengekomen) arbeidsduur. De uren die u op contractbasis bij uw werkgever werkt wijzigen tijdens het ouderschapsverlof immers niet en behoudt u het recht op het aantal uren die u voor de opvang heeft aangevraagd.

Moet ik voor de eindopgave aan de belastingdienst het werkelijke aantal opvanguren bijhouden?

Een keer per maand houdt u samen met uw gastouder het werkelijke aantal opvanguren bij via een internet maandstaat. De gastouder vult de maandelijks de maandstaat in, u accordeert en het gastouderbureau verwerkt de maandstaat. Wij verzorgen dan de facturen voor vraagouder en gastouder en registreren de opvanguren. Wel is het verstandig om bij te houden of u meer of minder opvanguren hebt dan u heeft aangevraagd. In beide gevallen is het zaak zo snel mogelijk een wijziging door te voeren bij ons en de Belastingdienst. Bij de eerste aanvraag moet u binnen 3 maanden de kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd.

Wanneer er meer opvanguren zijn afgenomen staat daar natuurlijk een hogere Kinderopvangtoeslag tegenover. Heeft u die meer-uren nog niet aangevraagd, vergeet u dit dan ook niet tijdig door te geven aan de Belastingdienst. Dit kunt u doen door een wijziging bij www.toeslagen.nl door te voeren. Maar als er minder opvanguren zijn afgenomen dan u heeft opgegeven aan de Belastingdienst, moet u de teveel ontvangen Kinderopvangtoeslag terugbetalen. En dat zou dan een vervelende verrassing zijn.