Oudercommissie

De instelling van een oudercommissie is een wettelijke verplichting voor elk gastouderbureau die voortkomt uit de Wet kinderopvang. Gastouderbureau Kinderzaken heeft een oudercommissie. Dit omdat wij, naast de wettelijke verplichting, van mening zijn dat er nog een aantal andere aspecten zijn die maken dat wij het belangrijk vinden leden binnen een oudercommissie te hebben.

Als vanzelfsprekend vinden ouders de zorg voor hun kinderen heel erg belangrijk. Ze willen immers het beste voor hun kind, ook op momenten dat de ouders er (door werk) zelf niet voor hun eigen kind(eren) kunnen zijn.

De oudercommissie heeft een grote stem binnen het gastouderbureau. Hiermee wordt een belangrijk steentje bijdragen aan de kwaliteit van de zorg voor kinderen. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden en kan advies uitbrengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot

  • Het kwaliteitsbeleid van het gastouderbureau
  • Het pedagogische beleidsplan
  • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • Klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  • Begeleiding en deskundigheidsbevordering van gastouders
  • Tariefstelling voor de gastouderopvang

Het doel van De oudercommissie is de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en vertegenwoordigen en te adviseren ten aanzien van kwaliteit aan de directie van het gastouderbureau.

De samenstelling van de oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

Pauline Huijg, Voorzitter

Eva Lendormy, Secretaris

Heeft u ideeën, suggesties of een vraag aan Pauline of Eva, schroom dan niet!
U kunt de oudercommissie bereiken via e-mail adres: pauline@muppetshow.org .

Wilt u ook lid worden van de Oudercommissie met u dan aan